Publikace Moderní polygrafie

podává přehled
současného stavu techniky a technologií
v oblasti polygrafických výrob
v celé šíři
výrobního procesu od přípravy dat
a tiskových podkladů po dokončování
a zušlechťování tiskovin. V celkem osmnácti
kapitolách na 340 stranách textu jsou
popsány a vysvětleny moderních
technologií a technik
, vlastnosti
polygrafických materiálů, postupy a kriteria
hodnocení kvality tisku a tiskovin, ekologické
aspekty polygrafických výrob
a předpokládané trendy vývoje oboru
polygrafie. Každou kapitolu provází řada
barevných ilustračních obrázků, fotografií
a schémat
. Nezbytné fyzikální a chemické
pojmy a  matematické vztahy jsou vždy
vysvětleny tak, aby byly dobře srozumitelné
bez ohledu na stupeň a typ vzdělání čtenáře.
Důraz byl také kladen na používání
správných odborných termínů v souhlasu
s tradicí české polygrafie i existujícími
normami. Kniha obsahuje bohatý věcný
rejstřík a přehled doplňující odborné,
převážně cizojazyčné, knižní literatury
a technických norem.

Vzhledem k tomu, že podobná publikace
se na českém knižním trhu už dlouho
neobjevila, lze doufat že bude se zájmem
přijata a bez ohledu na rychlý rozvoj tohoto
oboru zůstane ještě dlouho knihou
o „moderní“ polygrafii.

Prodej publikace

je zajišťován Svazem
polygrafických podnikatelů
. Objednávky lze
zasílat poštou na adresu svazu: Hálkova 2,
Praha 2, 120 00,
nebo e-mailem na adresu svaz.pp@volny.cz.
Cena publikace:

300,- Kč
pro studenty odborných členských škol SPP

600,- Kč
pro členy SPP

900,- Kč
pro ostatní zájemce - nečleny SPP

Kniha moderní polygrafie
Firma
Pan/paní
Adresa
Město PSČ
E-mail
Telefon
IČO
 DIČ
Počet kusů
nečlen SPP     člen SPP     odborná škola SPP